De Kouter Kids

De Kouter Kids stelt zich tot doel het verlenen van steun in de ruimste zin van het woord aan kinderen die onder toepassing vallen van de wet op de jeugdbescherming of van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand en meer in het algemeen van minderjarigen die in nood zijn en/of hulp en bijstand behoeven.

in de kijker

Doel

Een huiselijke warme steun verlenen aan kinderen die zich in een problematische situatie bevinden.

Projecten

Dankzij tal van projecten bieden we de nodige ontspanning waar ieder kind recht op heeft.


Middelen

Door de inzet van vrijwilligers, talrijke sponsors en activiteiten kunnen we heel wat kinderen gelukkig maken.

Leden

Georganiseerde activiteiten zorgen voor het bereiken van de hartverwarmende doelstellingen van de vzw.

Friendship goals

Sinds 1990

In 1990 kwamen enkele vrienden in contact met De Rijzende Ster in Kuurne die jongeren opvangt omdat ze zicht in een problematische opvang situatie bevinden.

Getroffen door het ontbreken van een huiselijke sfeer, besloten Francine en Jean-Pierre (van de Marquette) de kinderen een kerstmaaltijd aan te bieden. Dit was de start van de Kouter Kids om dit initiatief verder uit te breiden. Inmiddels bestaat de vzw reeds meer dan 25 jaar.

De vereniging biedt aan minderjarigen wat in een gewoon huisgezin als normaal beschouwd wordt, maar waarvoor de instellingen niet altijd de moeilijkheden of de middelen heeft.

Doel

De vereniging stelt zich tot doel het verlenen van steun in de ruimste zin van het woord aan kinderen die onder toepassing vallen van de wet op de jeugdbescherming of van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand en meer in het algemeen van minderjarigen die in nood zijn en/of hulp en bijstand behoeven.

Concreet betekent dit dat de vzw De Kouter Kids sinds jaar en dag probeert steun te verlenen aan kinderen die tijdelijk in een tehuis worden opgevangen en begeleid omdat ze zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. Dergelijke situatie wordt in de wet gedefinieerd als een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen. De vereniging wil aan minderjarigen bieden wat in een gewoon huisgezin als normaal beschouwd wordt, maar waarvoor de instelling niet de mogelijkheden of de middelen heeft.

vzw De Kouter Kids probeert cultuur toegankelijk te maken voor jongeren door hen te sensibiliseren tot participatie aan cultuur.

Verder worden de jongeren op de leeftijd van 18 jaar materieel geholpen bij hun eerste onafhankelijke stappen in de maatschappij.

Projecten

FILM PREMIÈRE NIET SCHIETEN – STIJN CONINX

Niet Schieten van Stijn Coninx met Jan Decleir en Jonas Van Geel    

VZW O² – WERVIK

http://www.vzw-o2.be

DE RIJZENDE STER – KUURNE

De Rijzende Ster – Kuurne Wandmuur

Middelen

De vzw Kouter Kids probeert de nodige financiële middelen voor de hulpverlening te vinden via:

  • Organisatie van een filmavond waarvan de opbrengst integraal ten goede komt aan de doelstelling van de vereniging
  • De talrijke sponsors die zich elk jaar aansluiten bij het werk van de vereniging
  • De inzet van vele vrijwilligers
  • Activiteiten georganiseerd door andere service clubs, waarvan een deel van de opbrengsten ten goede komt aan de vzw

De vzw is voor de twee keer in aanmerking gekomen voor steun vanwege ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Dit is een initiatief van het Streekfonds West- Vlaanderen (beheerd door de Koning
Boudewijnstichting) in samenwerking met Focus-wtv, Krant van West-Vlaanderen en De Zondag en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen’.

Via de steun van dit fonds heeft de vzw in 2007 in samenwerking met kunstencentrum BUDA een professionele choreograaf uitgenodigd die een periode van een 10-tal dagen met de kinderen gewerkt heeft in één van de studio’s van de Budatoren aan een kleine productie, gevolgd door een toonmoment.

In 2010 heeft de vzw opnieuw in samenwerking met kunstencentrum BUDA beroep gedaan op een professionele kunstenaar die de jongeren heeft ingewijd in de technieken van de graffiti.

Daarnaast wordt aan de kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan passieve cultuurbelevenis (bijwonen van voorstellingen zoals film, theater, kunst, muziek, mime, …).

In 2015 is er terug een samenwerking met kunstencentrum BUDA : een mobiele , duurzame, educatieve filmstudio ontwikkelen waar workshops in worden gegeven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen uit de regio Kortrijk.

Lesson of geography and natural resources of the earth

We horen graag meer van je

Contacteer ons

Hier vind je ons

Burgemeester Pyckestraat 23C 8500 Kortrijk

Gegevens

0479 998 910 info@dekouterkids.be BE76 385 01635 7495

Contact us concept

2023 © created by eyecit.be