De Korf vzw – fietskamp met ouders

Home / Project / De Korf vzw – fietskamp met ouders

FIETSKAMPEN DE KORF

Locatie fietskamp 2015  (2/11-5/11):

Jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele  (fietsafstand 45 km)

Deelnemers :

Jongeren tussen de 10 en 16 jaar die binnen vzw De Korf in begeleiding zijn (module verblijf of module dagbegeleiding in groep of module contextbegeleiding).

Het kamp wordt  koepeloverschrijdend georganiseerd zowel wat betreft de jongeren als wat betreft het begeleidend personeel.

Aantal deelnemers : maximum 21 deelnemers om het  fietsen met de ganse groep beheersbaar te houden. Vanuit De Korf worden fietshelmen en fluohesjes voorzien om de veiligheid te garanderen. De jongeren moeten zelf zorgen voor een fiets die in orde en fietsveilig is.

Doel fietskamp :

De organisatie van het fietskamp vertrekt vanuit de visie van het ervaringsgericht leren.

Er wordt van de jongeren verwacht dat er inspanningen geleverd worden.

Vaak kampen de jongeren met een laag zelfbeeld, weinig doorzettingsvermogen en worden ze tijdens dit ervaringsgericht kamp uitgedaagd om hun eigen talenten en grenzen te leren kennen en deze te verleggen. We merken dat het fietskamp door de jongeren als een sterke succeservaring wordt beleefd.

Er wordt daarnaast ook sterk ingezet op de groepsdynamiek (elkaar ondersteunen als het lastig wordt) en we merken dat dit ondersteunend werkt.

Hun sociale vaardigheden worden tijdens het kamp op onrechtstreekse manier getraind.

 

Het traject van en naar de kampplaats en alle activiteiten op locatie gebeuren met de fiets.

Het fietskamp is een actief kamp  met uitdagende activiteiten.  De verplaatsing met de fiets is al een uitdaging op zich, daarnaast wordt voor een dagactiviteit  samengewerkt met de Outsider  Oudenaarde die grensverleggende activiteiten aanbiedt. Ze beschikken in Oudenaarde aan het Donkmeer over een geschikte infrastructuur in de natuur (touwenpiste, moerastocht, deathride, kajak…).

 

Het kamp is ook weinig begrensd door regels en afspraken : de jongeren moeten leren om het dagdagelijks samenleven met een nieuwe groep te organiseren.
Daarnaast krijgen ze ook inspraak in het programma er wordt er samen gekookt , dagdagelijkse klusjes vervuld enz…Op die manier leren we ook de jongeren op een andere manier kennen dan dat we ze in de dagdagelijkse werking kennen.

 

Begroting fietskamp 2014 en kostenraming fietskamp 2015 :

Uitgaven Fietskamp 2014
Huur kampplaats 634 euro
Voedingskost 775 euro
Restaurantbezoek (1ste avond) 550 euro
Activiteit Plopsland 789 euro
Activiteit Sunparks 255 euro
Km-vergoeding logistieke ondersteuning 152 euro
Totaal =  3155 euro

 

Kostenraming fietskamp 2015
Huur kampplaats + poetsen kampplaats 798 euro  + 200 euro =998 euro
Voedingskost 785 euro
Activititeit Outsider Oudenaarde 567 euro
Activiteit Rosenbroeken Gent 205 euro
Activiteit Bezoek Gravensteen Gent 102 euro
Km-vergoeding logistieke ondersteuning 152 euro
Onvoorziene uitgaven 200 euro
Totaal =  3009  euro