Doel

Home / Over ons / Doel

De vereniging stelt zich tot doel het verlenen van steun in de ruimste zin van het woord aan kinderen die onder toepassing vallen van de wet op de jeugdbescherming of van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand en meer in het algemeen van minderjarigen die in nood zijn en/of hulp en bijstand behoeven.

Concreet betekent dit dat de vzw De Kouter Kids sinds jaar en dag probeert steun te verlenen aan kinderen die tijdelijk in een tehuis worden opgevangen en begeleid omdat ze zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. Dergelijke situatie wordt in de wet gedefinieerd als een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen. De vereniging wil aan minderjarigen bieden wat in een gewoon huisgezin als normaal beschouwd wordt, maar waarvoor de instelling niet de mogelijkheden of de middelen heeft.

vzw De Kouter Kids probeert cultuur toegankelijk te maken voor jongeren door hen te sensibiliseren tot participatie aan cultuur.

Verder worden de jongeren op de leeftijd van 18 jaar materieel geholpen bij hun eerste onafhankelijke stappen in de maatschappij.