Middelen

Home / Over ons / Middelen

De vzw Kouter Kids probeert de nodige financiële middelen voor de hulpverlening te vinden via:

  • Organisatie van een filmavond waarvan de opbrengst integraal ten goede komt aan de doelstelling van de vereniging
  • De talrijke sponsors die zich elk jaar aansluiten bij het werk van de vereniging
  • De inzet van vele vrijwilligers
  • Activiteiten georganiseerd door andere service clubs, waarvan een deel van de opbrengsten ten goede komt aan de vzw

De vzw is voor de twee keer in aanmerking gekomen voor steun vanwege ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’. Dit is een initiatief van het Streekfonds West- Vlaanderen (beheerd door de Koning
Boudewijnstichting) in samenwerking met Focus-wtv, Krant van West-Vlaanderen en De Zondag en met de steun van de Provincie West-Vlaanderen’.

Via de steun van dit fonds heeft de vzw in 2007 in samenwerking met kunstencentrum BUDA een professionele choreograaf uitgenodigd die een periode van een 10-tal dagen met de kinderen gewerkt heeft in één van de studio’s van de Budatoren aan een kleine productie, gevolgd door een toonmoment.

In 2010 heeft de vzw opnieuw in samenwerking met kunstencentrum BUDA beroep gedaan op een professionele kunstenaar die de jongeren heeft ingewijd in de technieken van de graffiti.

Daarnaast wordt aan de kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan passieve cultuurbelevenis (bijwonen van voorstellingen zoals film, theater, kunst, muziek, mime, …).

In 2015 is er terug een samenwerking met kunstencentrum BUDA : een mobiele , duurzame, educatieve filmstudio ontwikkelen waar workshops in worden gegeven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen uit de regio Kortrijk.